Danseinformasjonens styre er generalforsamling i Dansens Hus.

Styreleder
Gry Kipperberg, repr. fra dansemiljøet

Styremedlemmer
Mathias Jin Budtz, repr. fra dansemiljøet
Ivar Grydeland, repr. fra andre miljøer
Tine Rude, repr. fra andre miljøer
Ingeborg Dugstad Sanders, repr. fra dansemiljøet
Christine Vik Bratvold, utpekt fra NoDa
Sigrun Drivdal Johnsen, ansattes representant

Varamedlemmer
Nils Petter Mørland, repr. fra andre miljøer
Zezé Kolstad, repr. for dansemiljøet
Ådne Marlon Guldbrandsen, utpekt fra NoDa
Marianne Albers, ansattes representant

 

Årsmøte

Danseinformasjonens årsmøtesammensetning ble endret i ekstraordinert årsmøte 8. mai 2020:

Styret i Danseinformasjonen (7 representanter).
1 representant utpekt fra Norske Dansekunstnere
1 representant utpekt fra Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans
1 representant utpekt fra Bærum kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans
1 representant utpekt fra Dans i Trøndelag
1 representant utpekt fra Dansekunst i Grenland
1 representant utpekt fra Dansekunst i Østfold
1 representant utpekt fra Dansearena nord
1 representant utpekt fra DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge
1 representant utpekt fra Forum for nordnorske dansekunstnere
1 representant utpekt fra Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans (Valdres)
1 representant utpekt fra RAS – regionalt kompetansesenter for dans i Rogaland
1 representant utpekt fra R.E.D. (Residency Eina Danz)
1 representant utpekt fra Scenekunst Sør
1 representant utpekt fra Høyskolen for Dansekunst (tidligere Skolen for Samtidsdans)
1 representant utpekt fra Fakultet for utøvende kunstfag – Universitetet i Stavanger
1 representant utpekt av MFOs Nasjonalballettklubb
1 representant utpekt av Nasjonalballetten
1 representant utpekt av Carte Blanche
1 representant utpekt av Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans
1 representant utpekt av Norges Dansehøyskole
1 representant utpekt av Danse- og teatersentrum

Valgkommité

Ida Gudbrandsen (leder), repr. for dansemiljøet
Sulekha Ali Omar, repr. for dansemiljøet
Christian Wallumrød, repr. for andre miljøer