Målet med studiet er å knytte kunst, bærekraft og entreprenørskap sammen. De ønsker å utdanne fremtidsrettede dansekunstnere som kan bruke sin sceniske kompetanse på nye måter. Det tverrfaglige aspektet åpner opp for nye og utradisjonelle samarbeid mellom kunst og samfunn.

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger skal i samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder etablere et felles doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid i løpet av våren 2021. Ph.d.‐programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er ved Fakultet for utøvende kunstfag i første omgang ment å omfatte kandidater innenfor musikk og dans.

Høsten 2021 får Ringerike vidergående skole et helt nytt tilbud, da starter de opp med en danselinje. Det vil være ti elevplasser, og de som tas opp på dans kommer til å dele klasse med 20 musikkelever, i helt nye lokaler. Programområdet gir generell studiekompetanse.

Bårdar Akademiet tilbyr to-årig fagskoleutdanning i dans og musikkteater (se film) som gir 120 fagskolepoeng. Bårdar International tilbyr ettårig påbyggingsstudium i dans. Studiet bygger på to-årig fagskoleutdanning, tilsvarende utdanning eller realkompetanse.

Nå er de første norske studentene i New York, og klare for et semester med dans på Peridance. De får 10 dansetimer av fritt valg inkludert i et semester på 14 uker.De får norske studiepoeng og fullt lån og stipend fra Lånekassen.