Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) har tidligere gjennomført tre kull i Mentoringprogrammet. Totalt har 55 adepter deltatt og gitt svært gode tilbakemeldinger. Programmet varer i ett år, juni 2018 - juni 2019 og ansatte kunstnere i SKUDA vil være mentorer for kollegaer i bransjen, i mentoringsammenheng kalt adepter. Søknadsfrist: 8. april.

Det inviteres til folkemøte på Studio Bergen, søndag 4. mars kl. 1700, for å vise engasjement og støtte til nytt Scenehus på Sentralbadet. Arrangørene bak folkemøte er en gruppe innbyggere i Bergen med ulik tilknytning til kulturfeltet.

Tirsdag 6. mars kl 0800-0930 inviteres det til frokostmøte i kjølvannet av #nårdansenstopper. Møtet finner sted i foajeen på Dansens Hus. Frokostmøtet har som mål å styrke bevisstgjøringen rundt trakassering og makt i dansefeltet ved å invitere til dialog og diskusjon. Møtet starter med innledning ved Sigrid Øvreås Svendal som med et historisk blikk belyser noen relevante strukturer i dansefeltet, etterfulgt av en paneldebatt med Ine Therese Berg, Mari Lilleslåtten og Morten Johan Bjønness. Linn Stalsberg er moderator.

Akselsen har en omfattende karriere som koreograf og utøver både nasjonalt og internasjonalt. Hun driver kompaniet Human Works sammen med Adrián Minkowicz. Som danser har hun jobbet med bla Rosas og koreografen Anne Teresa De Keersmaeker.

Våren 2018 setter Danseinformasjonen i gang en Wikipedia-dugnad for å synliggjøre norske dansekunstnerne. Vi oppfordrer alle til å bli med på wiki-dugnaden, her er det bare å "wiki" seg selv, en venn eller en kollega. Danseinformasjonen starter med kunstnere/institusjoner som har mottatt Danseinformasjonens ærespris og vi håper dere vil følge etter! Les mer for wiki-bruksanvisning.

Konferansen "Kunst, mestring og omsorg" arrangeres i Bergen, 19.- 20. april og er en konferanse for ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og andre interesserte. Frist: 4. april

DanseFOT er et talentprogram ved Bærum Kulturskole som forener unge talenter med erfarne dansekunstnere. Tilbudet er åpent for talenter fra hele Akershus. I deres første forestillingen Female Future møtte 19 dansetalenter fem markante dansekunstnere. Akershus Fylkeskommune har gitt økt tilskudd til DanseFOT for 2018.

Kulturrådet har oppnevnt nye fagutvalg for 2018-19. I det faglige utvalget for dans sitter nå Kenneth Flak (leder), Anne Margrete Fiskvik, Lisa Nøttseter, Helle Siljeholm og Mattias Ekholm.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Norske Dansekunstnere oppretter en arbeidsgruppe for å se på arbeids- og levekår for skapende danse-kunstnere/koreografer. Saker som kan være aktuelle for gruppen å belyse er stipendordninger og andre ordninger rettet mot skapende og arbeids-situasjonen generelt i forhold til produksjon, arbeidsrom og liknende.

Norske Dansekunstnere inviterer til seminar om diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet den 14. februar kl 1800-2100 i Welhavens gate 1. Hvordan kan vi forebygge – hvordan kan hendelser varsles – og hva slags ansvar har ledere i større og mindre prosjekter og bedrifter, er noen av temaene. Foredagsholdere er advokat Hans Marius Graasvold og rådgiver Håvard Øvregård, Norges Idrettsforbund. Seminaret passer både for deg som er leder og deg som jobber for andre.

Koreograf og danser Sudesh Adhana er nominert for beste koreografi i 63rd Jio Filmfare Awards 2018, i klassen Best Choreography. Det produseres i gjennomsnitt 850 film-koreografier i Bollywood hvert år og Adhana er en av kun fem nominerte til årets pris. Danseinformasjonen gratulerer!

Ordningen tas bort fra www.stikk.no fra januar 2018. Budsjettet for kultur i utviklingspolitikken er redusert for 2018, og kuttet er på nesten 50%. Dette innebærer at innsatsen på dette feltet må reduseres og spisses. Hovedfokus framover vil være å fremme kunstnerisk frihet, fremme av et mangfold av kulturuttrykk og beskyttelse av kulturarv gjennom organisasjoner direkte i områdene. For mer informasjon kontakt Danse- og teatersentrum.