Sudesh Adhana mottar pris fra det indiske kulturdepartementet (Yuva Puraskaar 2017) i kategorien Contemporary Dance, for sitt eksperimentelle og modige arbeid med dans. Prisen deles ut til kunstnere under 40 år. Gratulerer!

PM: En lang kamp for scenekunsthus på Nøstet er over. Etter planen skal Carte Blanche og BIT Teatergarasjen åpne dørene til sitt nye hjem høsten 2022. Siden Teatergarasjen lukket sine dører i 2008 har både Carte Blanche og BIT Teatergarasjen hatt midlertidige lokaler i Bergen.

Les mer

PM: Norges dansehøyskole, Høyskolen Barratt Due og Musikkteaterhøyskolen har inngått intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania. Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

PM: Norges dansehøyskole, Høyskolen Barratt Due og Musikkteaterhøyskolen har inngått intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania. Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

Les mer

PM: KHiO har konkludert i varslingssakene med påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering. På et allmøte, og i et eget skriv fra rektor og direktør ved KHiO, er ansatte og studenter orientert om konklusjon i tre konkrete varslingssaker.

Les mer

Registreringen til ICE HOT Nordic Dance Platform i Reykjavik 12. – 16. desember er nå åpen. Mer informasjon om det kunstneriske programmet kommer i august og billettsalg til forestillinger, seminarer og workshop åpner i september.

Rådans 2018 søker frivillige til å bli del av årets Festival-crew. Festivalen består av et variert program og de søker derfor etter frivillige i ulike kategorier. Dersom du er RÅ på mange oppgaver, er du hjertelig velkommen til å være del av flere kategorier.

Les mer

Stiftelsen Danseinformasjonen har denne våren gjort endringer i vedtektene som først og fremst handler om sammensetningen av årsmøtet. Årsaken er vårt ønske om å nå ut og arbeide bredere nasjonalt, og at vår egen organisasjon skal speile dette. I løpet av de senere år har bl.a. de regionale kompetansesentrene styrket seg og blitt flere, og vi ser at det vil gi både dem og oss et gjensidig utbytte å etablere nærmere samarbeid, også formelt.

Siden høsten 2016 har fem aktører i dansefeltet vært i dialog for et samarbeid om å etablere Dansenett Norge. Partnerne har tidligere arbeidet for å turnere danseproduksjoner i Norge og har også hatt et forutgående 2-årig pilotprosjekt. Dette resulterer nå i et utvidet samarbeid.

Våren 2017, lenge før «metoo» var et popularisert begrep, leverte Andrea Csaszni Rygh en bacheloroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo som berørte tematikken. Tittelen på oppgaven var Karismatisk dansekunst? Om arbeidsforhold i samtidsdansen. Danseinformasjonen har bedt hen om å skrive en artikkel med utgangspunkt i oppgaven og det som siden ble kjent som metoo-bevegelsen.

Fjorårets suksess skal gjentas med banneret Skeive Dansekunstnere under årets Pride-parade i Oslo. Årets parade går fra Grønland 30. juni kl 1300.

Skeiv dansekunst – en samtalerekke er et initiativ fra kunstnerduoen Sterud/Kongsness, som har invitert med seg et tverrsnitt av det norske dansekunstfeltet som de ønsker å høre mer fra. Samtalerekka består av seks samtaler og et foredrag 13. - 29. juni, som alle vil skje i forkant av og under Pride Oslo 2018.

16. til 24. juni arrangeres SIB Dance Lab for niende gang på Hamar. Labben foregår på Teater Innlandet, Kunstbanken og rundt i Hamar by.