Det søkes etter pedagoger til vårsemesteret 2019 ved PRODA Oslo i dansefag og annen relevant trening. Søknadsfrist 12. oktober 2018.

Les mer på PRODA sine sider her