Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2018 og Skuespiller- og danseralliansen får en økning på 5 millioner kroner. Dette betyr at de kan ansette flere skuespillere og dansere i 2018. Søknadsportalen åpner 5. februar. Søknadsfristen er utløpet av 5. mars.

Fra ca 1. mai vil 24 kunstnere ansettes. Dersom økonomien tillater det vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2018. Disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2018.

• Er du danser eller skuespiller som jobber i midlertidige ansettelser eller oppdrag?
• Ønsker du å utvikle deg ved å styrke kompetansen din gjennom bl.a. kurs og workshops i periodene mellom jobber?

Les mer