Scenekunst.no søker en kreativ, kompetent og språklig sikker redaktør med ambisjoner om å utvikle Scenekunst.no videre. Egen erfaring som journalist, kommentator eller kritiker, samt erfaring med formidling og oppfølging av redaksjonelt innhold på nett og i sosiale medier, er en fordel. Frist 1. november 2017.

Erfaring fra tekstredigering og redaksjonelt arbeid samt budsjettansvar er en forutsetning. 

De søker en person med sterk interesse for kulturpolitiske og kunstfaglige spørsmål som ønsker å bidra til en styrket offentlighet rundt utøvende kunstuttrykk i Norge. Ansvarlig redaktør har det redaksjonelle og administrative ansvaret for publisering og for drift av nettstedet Scenekunst.no og er daglig leder for Scenekunst.no AS. Stillingen som ansvarlig redaktør stiller særlige krav til habilitet med hensyn til annet lønnet arbeid.

Scenekunst.no AS har ryddig økonomi og jevn vekst i lesertall og annonseinntekter. Tidsskriftet har siden 2015 søkt og fått årlig støtte fra Norsk kulturfond. Stillingen som ansvarlig redaktør utlyses under forutsetning av at denne finansieringen opprettholdes på dagens nivå for 2018. Stillingen er et ettårig engasjement med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Om arbeidsgiveren
Scenekunst.no er et redaksjonelt uavhengig nettidsskrift for profesjonell scenekunst (teater, musikk, dans) og tilhørende kulturpolitikk. Tidsskriftet har som mål å styrke en nasjonal offentlighet rundt det profesjonelle scenekunstfeltet og speile feltets mangfold og bredde.

Fra 2016 drives Scenekunst.no av et allmennyttig aksjeselskap med Norsk teater- og orkesterforening, Danse- og teatersentrum, Norsk skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere som eiere og bidragsytere. Film- og teaterteknisk forening gir årlig bidrag. Tidsskriftet følger redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Les mer