The DEN - Dance Expo Norway tilbyr seminarer og kompetanseheving for videreutvikling av produsentens rolle. Seminarene er for det frie dansefeltets produsenter og produserende kunstnere. I 2021 holdes seminarer på følgende festivaler: Multiplié Dansefestival, Ravnedans og CODA. Som del av programmet til Ravnedans 2021 arrangerer festivalen, den 28. juni, et av årets treff som blir et seminar om produksjon. Påmeldingsfrist er 7. juni.

De har valgt å legge temaene innen produksjon tett opp mot diskusjoner som oppstod under vår samtalerekke ‘Ravnedans Roundtable’ i 2019.

PRODUKSJONSSEMINAR PÅ RAVNEDANS 2021
Ravnedans skal på sitt seminar ta for seg produksjon, og herunder følgende tre temabolker;
- Bærekraft i produksjon
- Etikk og representasjon
- Produksjon utenfor kunstmetropolene

The DEN – Dance Expo Norway er et bransjetreff initiert av CODA Oslo International Dance Festival i samarbeid med 12 andre danseinstitusjoner for dansefeltet, arrangører og produsenter innen dansekunst.

Prosjektet varer i tre år (2019-2021) og sprer seg over store deler av landet.

Les mer

The Den001