Seanse – senter for kunstproduksjon tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir tilgang til et kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Seanse arrangerer også møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig. Søknadsfrist 1. mars.

Les mer her.