Dansens Hus inviterer til en ny utgave av Koreografilboratoriet i 2018. Formålet er å styrke mulighetene for profesjonelle dansekunstnere ved å legge til rette for uformelle visninger. En uavhengig jury vil foreta utvelgelsen. Juryen offentliggjøres etter utvelgelsen. Frist: 20. oktober

Dansens Hus tilbyr:
- 30 000 i honorar
- reise og opphold dekkes hvis du ikke har base i Oslo
- vi tilbyr enkel lysdesign, enkelt festivaloppsett dvs. små krav til teknikk og scenografi
- teknisk prøve à 3-4 timer

Kriterier til søkere:
- være profesjonell dansekunstner under 35 år
- søkere må være ferdigutdannet. Koreografer under utdanning vil ikke bli prioritert.
- bo og virke i Norge
- ferdige eller uferdige verk på maks 15 minutter
- du må være tilgjengelig for prøver og forestillinger i uke 19-21
- selv være ansvarlig for musikk eller andre rettigheter
- selv sørge for øvrig produksjonstid og finansiering
- produksjonen må være enkel å produsere og kunne inngå i en visning med andre verk på Studioscenen
- selv sørge for øvrig produksjonstid og finansiering

 Et digitalt søknadsskjema må fylles ut, hvor følgende info trengs:
- kontaktinfo
- prosjektbeskrivelse
- søknadsteksten med prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
- tekniske ønsker og behov
- link til en film som viser aktuelt eller tidligere arbeid. (maks 20 min) 

Eventuelle spørsmål sendes til nadine@dansenshus.com   
Søknadskjema finner du her.

Dersom du velges ut til å være med vil du motta en kontrakt i god tid før søknadsfristen i Kulturrådet 5. desember 2017

www.dansenshus.com

Koreografilaboratoriet Dansens Hus Foto Tale Hendnes 998cc5cf36a827c22268932e9294389c
Foto: Tale Hendenes, Dansens Hus