SIB Dance Lab søker etter prosjekter for neste utgave som finner sted sommeren 2018. Fra 18. til 23. juni arrangeres den syvende utgaven av SIB Dance Lab i Hamar og de søker etter workshops, forestillinger, seminarer og "happenings" i sjangrene forestilling, dans, koreografi og dans/bevegelsesforskning. Frist: 31. oktober

Nytt för Göteborgs dans- och teaterfestival 2018 är projektet "Stages". Projektet är en unik festival i festivalen som vänder sig till oetablerade scenkonstnärer från alla discipliner i alla nordiska länder. Frist: 23. oktober

Les mer

I samarbeid med TekstLab Scratch scenekunstfestival inviterer Norsk Skuespillersenter til Mesterklasse med Shanti Brahmachari, hovedutvikler av TekstLabs metode for tekstutvikling. Den finner sted 23. oktober kl. 10.00-15.00. Påmeldingsfrist 11. september.

Dansens Hus inviterer til en ny utgave av Koreografilboratoriet i 2018. Formålet er å styrke mulighetene for profesjonelle dansekunstnere ved å legge til rette for uformelle visninger. En uavhengig jury vil foreta utvelgelsen. Juryen offentliggjøres etter utvelgelsen. Frist: 20. oktober

Danse Élargie is an international competition open to artists from all disciplines (dance, theatre, visual arts, music...) and of all age groups.June 16-17, 2018
at Théâtre de la Ville-Espace Cardin in Paris. Frist: 15. desember

Les mer

Dance Health Finland og Balettakademien Stockholm inviterer til en konferanse om danseforskningens relasjon til og praktiske bruk i danseyrket. Konferansen finner sted i Stockholm 3. – 5. november. "Earlybird"-tilbud tom 10. september.

Les mer

Proscen skal representere scenekunstfeltet fra Vestlandet på IPAY i Philadelphia mellom 24. - 28. januar 2018 i Philadelphia. De vil ha egen salgsbod i Exhibit Hall, hvor arrangører og scenekunstnere fra hele verden leter etter nye samarbeid og produksjoner. Frist: 1. november.

Dans/5 søker danseprosjekter til forestillinger i august 2018 på Trikkehallen på Kjelsås i Oslo. Dans/5 er et forestillingskonsept for profesjonelle nyetablerte dansekunstnere som nylig har tatt steget inn i frilanstilværelsen.  Frist: 1. november

Performing Arts Japan Programme for Europe (PAJ Europe) støtter Japan-relaterte prosjekter som presenteres i Europa mellom 1. april 2018 og 30. juni 2019. De støtter bl. a reise og opphold. Frist for søknad er 31. oktober

Les mer

Hele 18 dansere vil få sjansen til å vise sine verk under Internationales Solo Tanz Theater Festival i Stuttgart i mars 2018. Frist for å melde seg på er 11. november 2017.

Les mer

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer