Audition holdes i forbindelse med et event som skal gjennomføres på dagtid den 15.11.2017. Søker to mannlige og to kvinnelige allsidige dansere med sterkt uttrykk og allsidighet. God erfaring med kommersiell hiphop, partnerarbeide og samtidsdans er en fordel. Oppdraget 15.11.2017 inkl. Innstudering og kveldsprøver 14.11.2017 honoreres med 4000kr/danser.

 IVaagsether Dans søker også gjennom denne audition å få utvidet kjennskap til unge, nyutdannede aktører i feltet, og oppfordrer derfor også disse til å gjøre audition. Audition vil bestå av to sekvenser i de overnevnte stilene og en impro-sekvens med partnere. Påmelding til audition gjøres via mail med CV og oppdatert headshot til ivaagsether@gmail.com innen 27.10.2017.

 iv 2