Et langt liv i scenekunsten - Nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse inviterer i samarbeide med Balansekunst, til seminar med fokus på rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting. Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg. Seminaret arrangeres den 23. oktober kl.1400 på Dansens Hus.

Du møter:
• Ita O'Brien (UK) / Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre.
• Hans Marius Graasvold / NOR, Advokat.
• Anja Sletteland / konfliktanalytiker og forfatter.

Arrangeres av: Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA - Profesjonell Dansetrening CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen

Les mer her