13. desember kl 1900 inviterer Nasjonalbibliotekte til dans med insturksjon av Elizabeth Svarstad. Christian Thaulows humørfylte beretning om et juleball på Gausdal prestegård i 1819 inneholder både sanger og danser og viser at musikk preget fest og hverdag blant høy og lav.

Manuskriptet, som eies av Nasjonalbiblioteket, kommer nå i bokform på Dreyers forlag, sammen med utgivernes bidrag om tidsbakgrunn og kulturelle forhold i de første norske selvstendighetsårene etter 1814. Denne kvelden får publikum stifte nærmere bekjentskap med Thaulows beretning og bokens innhold. Korte innledninger ved bokens bidragsytere: Hans Olav Gorset, Anne Jorunn Kydland, Tone Modalsli, Elizabeth Svarstad og Vigdis Ystad.

På juleballet deltok sorenskriver T.H. Møinichen. Direkte etterkommer, Mons Michael Thommessen (fiolin), spiller komposisjoner av ham.
Hans Olav Gorset (fløyter), Inga Gorset (fiolin) og Liv Glaser (klaver) deltar også, og Elizabeth Svarstad instruerer publikum i en enkel, tidstypisk rekkedans. Allsang.

Nasjonalbibliotekets nettside og Facebook:
https://www.nb.no/besok-oss/program-desember
https://www.facebook.com/pg/nasjonalbiblioteket/events/?ref=page_internal

snagogdans17