I november 2016 tok Kulturetaten i Oslo kommune kontakt med Danseinformasjonen angående en arealbehovskartlegging for alle kommunale sektorer. De skulle melde inn arealbehov for kultursektoren, og da de ikke hadde en arealbehovsplan ønsket de dialog med feltets ulike interesseorganisasjoner og aktører.


For å få svar på spørsmålene fra Oslo kommune, utførte Danseinformasjonen en spørreundersøkelse på nett blant dansekunstnere og kontaktet utleie-steder i Oslo. Vi har sammenfattet den innhentede informasjon i en uformell rapport, slik at informasjonen skal bli tilgjengelig for flere.

Denne rapporten viser at det finnes en rekke studioer i Oslo man kan leie, men at dansekunstnerne opplever lokalene som dyre, og at mange er for små eller på annen måte uegnet for produksjon og visning av dansekunst. Det er først og fremst produksjonslokaler som etterspørres, men det er også behov for visningssteder og kontor- og produsentlokaler. Pris er en avgjørende faktor for om behovet for areal blir dekket.

I brukerundersøkelsen kom det frem at det er mangel på lokaler som tilbyr heldagsleie. Noe som også bekreftes av funn i kartleggingen av utleielokaler i Oslo. Et paradoks er at Nydans måtte flytte ut av sine lokaler i Nydalen i juli 2017, som følge av lave utleietall. Dette på tross av at lokalet innfrir mange av de ønskede spesifikasjonene, som nettopp mulighet for heldags- og langtidsleie, størrelse (300 kvm), tilpasset gulv, lydanlegg med mer.

Svar vi har fått fra utleiere vitner om at det profesjonelle dansemiljøet oppsøker studio flere steder i Oslo, men at pågangen fra det frie feltet ikke er enorm. Det kan se ut som utleiekapasiteten er høyere ved flere av studioene enn etterspørselen. Med dette, sett i lys av svarene til dansekunstnerne, vil man kunne trekke den konklusjonen at utleielokalene er for dyre og at dansekunstnerne ikke har mulighet til å leie de ideelle studioene til sine produksjoner på grunn av økonomiske hensyn.

Vi presiserer at 70 respondenter gjør det vanskelig å gi noen bastante konklusjoner og at behovet for studio og betalingsevne er høyst ulik blant dansekunstnere i Oslo. Flere av utleiere besvarte heller aldri DI sin henvendelse. Tallene gir likevel en fin indikasjon på studioforholdene for dansekunstnere i Oslo.

Les hele rapporten her

sh17
Senehuset - Foto: Danseinformasjonen