Regjeringen gir tre millioner til Dansenett Norge som etableres som et prosjekt i regi av Dansens Hus, i samarbeid med Dansearena nord, DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, RAS - Regional Arena for Samtidsdans og Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans.


PM: Kulturdepartementet gir tre millioner kroner fra spillemidlene til Dansens Hus til etableringen av Dansenett Norge. – Regjeringen ønsker å støtte opp om Dansens Hus og de fire regionale kompetansesentrene som nå går sammen om å gjøre norsk og internasjonal dansekunst mer tilgjengelig for publikum over hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Dansenett Norge etableres som et prosjekt i regi av Dansens Hus i samarbeid med Bærum Kulturhus, Dansearena nord, Dansekunst i Trondheim og Sør-Trøndelag og Regional Arena for Samtidsdans i Sandnes. Gjennom etableringen av Dansenett Norge samles kompetanse fra noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst.

– Vi er glade for å kunne bidra til denne satsningen på dansefeltet. Vi får til bedre lokale samarbeid, og flere forestillinger vil kunne treffe et større publikum, sier kulturministeren.

Les hele pressemeldingen her