Tone Pernille Østern har skrevet en artikkel om tidligere studenters opplevelser ved fire samtidsdansrettede linjer innen høyere utdanning i Norge. ”Norske samtidsdansutdanninger i spennet mellom modernisme og postmodernisme – tidligere dansestudenters refleksjoner over påvirkningen av en danseutdanning” er fagfellevurdert og nylig publisert i siste utgave av På Spissen.

ToneØsternDu finner artikkelen her!

Tone Pernille Østern er dansekunstner og koreograf i det frie scenekunstfeltet og professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Instiutt for lærerutdanning, NTNU.

I Danseinformasjonens antologi Bevegelser – norsk dansekunst i 20 år fra 2016 skrev Østern en artikkel om norske samtidsdansutdanningers dansefaglige forståelse. Den artikkelen skapte engasjement – se diskusjonen på Scenekunst.no. Den nyeste artikkelen baserer seg på noe av det samme datamaterialet og henger derfor tett sammen med artikkelen i Bevegelser. God lesning!