For å synliggjøre norsk dansekunst laget Danseinformasjonen i 2013 en video-collage med et utvalg norske koreografer og kompanier.

Det er laget en DVD av videoen med en tilhørende informasjonsbrosjyre hvor man kan lese om de ulike kompaniene/ koreografene og finne navn på alle som er med. Danseinformasjonen registrerte 161 norske kompanier, koreografer og produksjonsenheter i 2013, så dette er et lite utvalg, og vi kommer til å gjenta prosjektet.

ENGLISH: 33 Norwegian Choreographers and Companies
In order to promote Norwegian dance artists Dance Information Norway has created a DVD video collage with 33 Norwegian choreographers and companies. In addition we have produced a booklet where you can find information about all the choreographers and companies.
In 2012 Dance Information Norway registered 132 Norwegian choreographers and companies so this is only a small selection.
The booklet and DVD is free. To order please contact us on: post@danseinfo

33-cover