FRIKAR X og koreograf Hallgrim Hansegård inviterer til ein verkstadserie over tre år med fokus på overføring av kvalitetar frå hallingdansen til samtidsdansen. Andre verkstad er 26. november kl 1800 - 2100 på Sentralen i Oslo

 

I starten blir det fokusert på slepp, svikt og snert som tre prinsipp der den norske folkedansen spelar på lag med tyngdekrafta og gjev ein organisk måte å oppnå dynamisk spennvidde på.

Facebook: facebook.com/events/1888007654850051/

Med 'Kontempor@r halling' ynskjer Hansegård å gje noko tilbake til samtidsdansen og fylle eit tomrom som danseutdanningane ikkje tilbyr idag. Verkstadserien er mynta på bevelseskunstnarar, og blir støtta av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB og Oppland.

Stad: Sentralen, gymsalen i etasje 4+
Tid: Sundag 22. ok. 2017 Kl 18-21.
Pris: 100 kr dropin betalt på vipps.

Hallgrim Hansegård er fire gonger norgesmeister og kongepokalvinnar i halling. For sitt koreografiske arbeid har han mottatt ei rekke nasjonale og internasjonale prisar.

frikar