Musikkteaterforum, MTF, i samarbeid med Musikal-i-teten, har invitert Blinda Braza til å holde to dagers workshop i integreringsarbeid rettet mot scenekunstnere 13. og 14. november på Sentralen i Oslo


Hva skal til for å aktivisere samarbeid og fremme en felles forståelse av forutsetningene for god integrering gjennom scenekunst?

Koreograf og danser Belinda Braza er en pioner på feltet gjennom sine prosjekter Human og Steps og vil gjennom foredrag og aktive øvelser gi innsyn i metode og prosjektoppbygging for utøvere, pedagoger og produsenter som ønsker å arbeide for integrering med utgangspunkt i scenekunst. Hvordan skapes tillit, mestringsfølelse, samhold, selvtillit, kommunikasjon, trygghet for ytring, og en arena for bearbeidelse av traumer for en utsatt gruppe mennesker med ulik bakgrunn og kultur? På hvilken måte kan scenekunsten være en transformator inn i det norske samfunnet? Og hvordan kan norske scenekunstnere bidra i dette arbeidet ved å bruke kunsten sin til å gjøre en holdningsendring, påvirke, utvikle,
lære og dele? Og hva skal til for å skape en integreringsplattform som er likestilt og toveis?

Workshoppen gjennomføres i to deler:

Del 1: Styrking av eget verktøy:
I denne workshop delen jobber vi både med å utvikle og bli kjent med nye metoder som styrker og øker bevegeligheten som skuespiller. Målet er å øke bevegelses repertoaret, få større variasjon i dynamikken, jobbe musikalsk, og bli mer jordet.
Øvelsene går ut på å jobbe både individuelt, med partner, improvisert og koreografisk.

Braza henter inspirasjon i teknikker fra den urbane sjangeren, og allierer dem med tanker fra Stanislavski, Chubbuck m.fl. Her vil det være øvelser, metoder og filosofier som kan adapteres av pedagoger såvel som utøvere.

Del 2: Kunst som inkluderings-verktøy:
I denne delen av workshopen åpner vi for samtale om konkrete tiltak for hvordan man kan bruke sitt eget kunstuttrykk som en inkluderings plattform. Hvem kan man henvende seg til? Hvor kan man søke? Vi deler erfaringer, tanker og ikke minst spørsmål.


Fokuspunkt: Scenekunstens samfunnsansvar.
Form: Samtale, gruppearbeid, fysisk arbeid.
Formål: Scenekunst som verktøy for god integrering.
Mål: Styrke utøverens muligheter til samfunnsansvar gjennom integrering ved scenekunst.

Kriterier: Profesjonelle scenekunstnere og pedagoger. Workshopen er også åpen for tredje-års kunststudenter. Oppdatert cv mailes til henriette@musikkteaterforum.no ved påmelding.
Pris MTF: kr. 750,-
Pris Andre: kr. 1050,-
Max antall: 20
facebook.com/events/132057224077811

Kurset er et samarbeid mellom MTF og Musikal-i-teten.

Kunst som inkluderingsplattform