Anette Torgersen og Karen Høybakk Mikalsen inviterer til en workshopserie for profesjonelle scenekunstnere i Kinetic Awareness og Ensemble Thinking, over 4 helger i februar, april, 16. - 17. september og 11. - 12. november 2017. Frist en uke før hver helg.

Anette Torgersen og Karen Høybakk Mikalsen inviterer til en workshopserie hvor de kombinerer sine disipliner Kinetic Awareness og Ensemble Thinking; to bevegelsestradisjoner som ble utviklet i miljøet rundt Judson Church i USA på 1970/80-tallet.
 
Kinetic Awareness er en progressiv release-basert teknikk, der hensikten er å vekke opp det kinestetiske sinnet, bevegelses-intelligensen, gjennom avspenning med ulike typer gummiballer. Gjennom bevisstgjøring og årvåkenhet legges det til rette for at hele mennesket kan få være med i arbeidet; nærvær i kropp, bevegelse, emosjoner, tanke og ånd. Målet et å beherske samspillet i kunstneriske prosesser og i utøvelsen på scenen.
 
Ensemble Thinking er en serie strukturer som vekker en gruppes evne til samspill og kompositoriske valg i scenisk improvisasjon. I fellesskap finstemmes lytting og tydelighet i kropp/vokabular, tid og rom. Med felles referanser, gjennom å se og bli sett, og der alle som solister deler på ansvaret om en helhet, utforsker vi hvordan vi kan komponere og bygge verk sammen.
 
Tid: 18. - 19 februar, 29. - 30. april, 16. - 17 september og 11. - 12. november kl 10.00 - 16.00 inkl pause
Sted: Qigongsenteret, Grønlandsleiret 14
Pris: 3400 for 4 helger, 1200 pr helg.
Early-bird tilbud: 3000 før 5. februar
 
Påmelding til: karen_mikalsen@hotmail.com
 
Mer info: Se Facebook: https://www.facebook.com/events/366215877076357/

Workshopeserien er støttet av Kulturrådet.