© Lisa Bysheim

Lisa Colette Bysheim Ambages

Ambages er en stedsspesifikk solodans skapt i Gamlebyen Skatepark, Oslo. Forestillingen er et samarbeid mellom koreograf Lisa Colette Bysheim i dialog med danser Edith Strand Askeland, lyddesigner Guse og kostymedesigner Yuchen Duaen. Inspirasjonen til soloen kom fra en tekst av poet Anne Boyer. Gjennom koreografien forsøker Bysheim å utfordre et landskap av forventninger forbundet med kvaliteter av det feminine. Den koreografiske reisen er basert på ordbilder som utfordrer kvaliteter av den tvetydige kroppen. Koreografien er en kroppslig utforskning av ulike tilstander som leker med lag av fantasi og micro-detaljer i bevegelse. Med et lyddesign utviklet av lydopptak fra skateparken og samtidsdans i en utradisjonell visningsarena har vi som mål å utfordrer tankegangen av hva som tilhører og forventningene som følger med.

Koreograf Lisa Colette Bysheim er skapende danser og utøver med base i Oslo/Bergen. Til nå har arbeidet vært preget av Bysheims interesse for det stedsspesifikke hvor hun både arbeider gjennom film og scenekunst. Som dansekunstner veksler Bysheim på å være utøver og medskapende i andres produksjoner både nasjonalt og internasjonalt, og jobbet med egne prosjekter der hun produserer, koreograferer og er ofte utøver selv.

Bysheim utforsker fortiden forholdet mellom verbal tekst og bevegelse, satt i improvisasjon. I sitt kunstneriske arbeid er hun opptatt av kroppen, og undersøker hvordan sensasjoner, følelser og energi har potensial til å åpne for en dypere forståelse av det fysiske potensialet i bevegelse. Høsten 2019 begynte Bysheim sin Mastergrad i Koreografi på Kunsthøyskolen i Oslo.

Medvirkende:
Guse , Lyddesign
Lisa Colette Bysheim, Koreograf
Edith Strand Askeland, Medskapende danser
Yuchen Duaen, Kostymedesign
Anne Boyer, Poesi


Vis tidligere forestillinger