Foto: Ånund Austenå

Katrine Kirsebom Hands on/off

16. oktober 1715–1900: Rådhuset
17. oktober 0930-1030: Nationaltheatret
18. oktober 1800–1900: Nationaltheatret
19. oktober 1130–1300: Youngstorget/Torggata/Markveien
19. oktober 1400–1500: Karl Johan
26. oktober 1400–1500: Karl Johan

Hands on/off er en serie med vandrende duetter som lar et uforvarende publikum møte den uforutsigbare berøringen.

En berøring går ikke upåaktet hen, den setter spor. Den som berører, kan ikke unngå å bli berørt, og risikerer dermed å avsløre seg selv. Gjennom kropp og berøring får spenningen mellom kultur, samfunn og menneskelig natur utspille seg. Bevegelige, improviserende kropper kan utfordre normer; noe spontant kan oppstå, noe ingen strukturer kan forutse og regulere.

Siden endt utdannelse som dansekunstner og koreograf ved Kunsthøgskolen i Amsterdam (SNDO 1987–91) har Katrine Kirsebom fordypet seg i improvisasjon. En rekke av hennes prosjekter utforsker uterom/offentlige rom som scenisk arena:

«Jeg har et slags elsk/hat- forhold til rom som ikke nødvendigvis gir kunsten forrang, og opplever det som tvetydig og utfordrende. Kan det i et ikke-scenisk rom oppstå en annen form for intimitet enn i en tradisjonell scene/sal-setting»?

Co-produksjon CODA Oslo International Dance Festival
Støttet av: Norsk Kulturfond.Medvirkende:
Katrine Kirsebom, Regi, Ide
Carl Joseph Santos Aquilizan, Danser
Annette Brandanger, Danser
Lisa Colette Bysheim, Danser
Anders Engebretsen, Danser
Johanne Hofseth, Danser
Rebecca Holm, Danser
Geir Hytten, Danser
Minda Maria Kalfoss, Danser
Ingvild Marstein Olsen, Danser
Håkon Vadstein, Danser
Jie Zhang, Piano (Rådhuset)


Vis tidligere forestillinger