© Samovarteatret

Samovarteatret Sannhet

Hva er ditt sanneste øyeblikk? Hvem eier sannheten? Hva er sannhet?

Disse tre spørsmålene stilt regissør Bente Andersen ulike personer, med ulik alder og bakgrunn. Svarene hun fikk var svært forskjellige, samtidig som der var noen klare paralleller. Ord som gikk igjen var; kjærlighet, natur, tilstedeværelse.

Vi - som scenekunstnere har også jobbet rundt de samme tre spørsmålene i denne forestillingen. I tillegg har vi brukt Harold Pinters Nobeltale fra 2005 som bakteppe for forestillingen. I talen setter han søkelyset på kunst, sannhet og politikk, “Det finnes ingen klare grenser mellom det virkelige og det uvirkelige. Heller ikke mellom sant og usant, noe er ikke nødvendigvis bare sant eller ikke sant, det kan være både sant - og usant. Jeg tror at disse påstandene fortsatt gir mening i dag og at de kan brukes i søken etter virkeligheten sett gjennom kunsten.
- Harold Pinter

Videre sier Pinter: Det er ikke bare viktig for oss som mennesker å søke den virkelige sannheten i vårt liv. Det er helt nødvendig. Hvis det å ikke søke sannhet blir endel av vårt politiske syn, vil der ikke være noe håp i å finne igjen det som nesten er tapt - den menneskelige verdigheten.

I denne forestillingen har Samovarteatret villet skape et pusterom - hvor musikk, dans, lys, bilde og tekst tar publikum inn i en langsomhet hvor tanker, opplevelser og refleksjoner får plass. Forestillingen er et direkte møte mellom scene og sal, mellom kunstnere og publikum, mellom suppe og samtale.

Førr mæ finnes sannheten i samtaler, ansikt til ansikt, som forvridde Finnmarkstrær, synlige i karrig terreng. Verden e stor. Det er godt å ikke være her aleina.
- Fra forestillingenMedvirkende:
Bente S. Andersen, Regi, Dramaturg
Nikolay Shchetnev, Danser
Turid Skoglund, Skuespiller
Sverre Porsanger, Stemme
Andreas Fliflet, Komponist, Musiker
Ingeborg Arvola, Tekst
Jan Harald Jensen, Lysdesign
Magnus Holm Slettebø, Projeksjonsdesign


Vis tidligere forestillinger