Foto: Simen Øvergaard

Jonas Øren PRESENTATIONS edt. 1.1.–1.4. Performing the self in the self(ie) society

PRESENTATIONS (editions 1.1.–1.4 ) er ein serie sjølvstendige, men gjensidig samanhengande, danseframsyningar – utvikla som fire forskjellige sjølvportrett.

Billettbestilling (gratis): event.khio.no/dans

Frå ulike perspektiv undersøker Jonas Øren, avgangsstudent i master dans, korleis framføringa av sjølvet kan utnyttast i dansekunstnariske- og koreografiske prosessar. Materialet er delar av hans eigen sjølvbiografi, som aktualiserer det splitta sjølvet i møtet mellom fiksjon og røyndom.

Scena er gitt som ein stad som skaper eit møte mellom det objektiviserte, iscenesette og opplevde sjølvet. Slik blir det sett spørsmålsteikn ved både korleis "eg'et" kan og ikkje kan samanfalle med "meg'et". Vil ytringar og dans baserte på det sjølvbiografiske kunne seie noko av relevans for dette spørsmålet? Er det (i det heile tatt) mogleg å skape eit iscenesett sjølvportrett?

Intervju og sjølvintervju er nytta som metode for å utskilje ein materie baserte på fire emne: fortid, sex, karriere og framtid. Desse påverkar igjen dei ulike portretta. To koreografar, ein dansar, og ulike Youtube-videoar, har forma dei ulike arbeida saman med Øren i kvar sin modul. Dei ulike modulane blir i sin tur ramma inn på scena i form av ulike live-intervju – talk-shows – der gjestar og artistar er inkluderte i iscenesettinga. 

28. mars:
"Choreographing Whiteness" av Thomas Talawa Prestø.
Gjestar: Charlotte Thiis-Evensen and Camara Lundestad Joof
Musikk: Orlin Kantardjiev

29. mars:
"In the Middle Somewhat Elevated Deconstructed" basert på Youtube-videoar av William Forsythe-ballettar.
Musikk: Drippin

1. april:
"Self-study / Sjølvstudie" av Solveig Styve Holte.
Musikk: Myra

2. april:
"Nostalgia"
Musikk: Maya VikMedvirkende:
Jonas Øren, Konsept, Medskapende utøver
Solveig Styve Holte, Koreograf
Thomas Talawa Prestø, Koreograf
Mathias Stoltenberg, Medskapende utøver
Inger Johanne Byhring, Lysdesign
Bojana Cvejic, Kunstnerisk rådgiver
Kai Johnsen, Kunstnerisk rådgiver
Torunn Robstad, Kunstnerisk rådgiver
Hedda Simonsen Lund, Kostymer


Vis tidligere forestillinger