Foto: Filipe Ferreira

Marlene Monteiro Freitas (Portugal) Bacchae – Prelude to a Purge

Bacchae prelude to a purge (renselse), er en oppdatering av klassikeren Euripdes' Baccantinnene. Freitas bruker Euripides´ tematikk med orden og fornuft på den ene siden og irrasjonalitet og beruselse for å utvikle en eksistensiell trip som visuelt er inspirert både av karnevalet i hennes hjemby Kapp Verde, mytologi og pop-kulturelle referanser.

Hos Euripides er delirium, irrasjonalitet, hysteria og galskap snudd opp ned, fra illusjon til blindhet og fra blindhet til åpenbarelse. Raseri og lengselen etter fred, grusomhet og ønsket om et enkelt og fredfylt liv er motsatser som artikuleres i forestillingen. Motsatte og motsigende retninger, sammenstøt mellom uforenlige elementer, utfordring av sosiale strukturer og regler, tro og overtro blir stress testet... Mirakler! Dette er den moralske og estetiske verdenen som Euripides inviterer oss inn i, en verden som leder oss inn i dybdene av den menneskelige psyken, via krefter som overgår rasjonalitete

Medvirkende:
Marlene Monteiro Freitas, Koreograf, Regi, Utøver
Cookie , Utøver
Flora Détraz, Utøver
Miguel Filipe, Utøver
Johannes Krieger, Utøver
Gonçalo Marques, Utøver
Andreas Merk, Utøver
Tomás Moital, Utøver
Lander Patrick, Utøver
Cláudio Silva, Utøver
Guillaume Gardey de Soos, Utøver
Betty Tchomanga, Utøver
Yaw Tembe, Utøver
Tiago Cerqueira, Lyd
Yannick Fouassier, Lysdesign, Scenografi


Vis tidligere forestillinger