Vespertine
Foto: Erik Berg


Nasjonalballetten Barokk bevegelse

Multi-bill

How did I get where …

Cina Espejord går inn i glemsel og minner: Demens rammer stadig flere av oss. Musikk brukes aktivt i behandlin­gen av demenspasienter, fordi musikk påvirker oss positivt, og ikke minst: Musikk er det siste vi mennesker glemmer.


Medvirkende:
Cina Espejord, Koreograf, Konsept, Iscenesettelse, Prøveleder
Johann Sebastian Bach, Musikk
Jon Balke, Musikk, Lyddesign
Bjarte Eike, Musikk
Paul Vidar Ramon Sævarang, Lysdesign
Åsmund Bøe, Videodesign
Martin Vedel, Prøveleder
Sunniva Østerbø, Kostymer

Bout of the Imperfect Pearl

Melissa Hough peker i sin ballett på parallel­lene mellom fektekunst og ballett – ja, det er en teori at fekting, med sin linjeføring, presisjon og koordinasjon, var en direkte inspirasjon til barokkdansen, som etter hvert ble ballett.


Medvirkende:
Melissa Hough, Koreograf, Iscenesettelse, Prøveleder
Jon Balke, Lyddesign, Musikk
Bjarte Eike, Musikk
Antonio Vivaldi, Musikk
Paul Vidar Ramon Sævarang, Lysdesign
Yoshifumi Inao, Prøveleder
Xavier Ronze, Kostymer

Resonance

Garrett Smith hilser med verket Resonance til ballettens moderne mestere like mye som til barokkens.


Medvirkende:
Garrett Smith, Koreograf, Konsept, Iscenesettelse, Prøveleder
Georg Friedrich Händel, Musikk
Francesco Manfredini, Musikk
Jean-Philippe Rameau, Musikk
Antonio Vivaldi, Musikk
Paul Vidar Ramon Sævarang, Lysdesign
Monica Guerra, Kostymer
Yoshifumi Inao, Prøveleder
Cristiane Sà, Prøveleder

Vespertine

Foto: Jörg Wiesner

Liam Scarletts Vespertine ble skapt for Nasjonalballetten i 2013. Scarlett lot seg inspirere av musikken til Arcangelo Corelli, og lagde et abstrakt og sanselig verk i et scenebilde av hengende lysekroner. Verket ble etterspurt utenlands og ble danset av Nasjonalballetten i Baden-Baden, og senere oppført både i Atlanta Ballet og Ballet Nice.


Medvirkende:
Liam Scarlett, Koreograf, Kostymer
Arcangelo Corelli, Musikk


Fire koreografer tolker musikk av barokkens mestere. Du får oppleve danserne i Nasjonalballetten i samspill med musikerne i Barokksolistene. Cina Espejord, Melissa Hough og Garrett Smith lager hvert sitt nye verk, mens Liam Scarletts Vespertine er tilbake.

Fortid møter nåtid når de unge, fremadstormende koreografene tar utgangspunktet i barokkens musikk. Til felles har koreografene den klassiske balletten og at de skaper verk som på hver sin måte tar denne inn i samtiden. De er også alle dansere som så har blitt koreografer, og nå danses verkene deres i mange land.DatoTidStedBilletter
06.04.20191800 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21
09.04.20191900 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21
11.04.20191900 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21
12.04.20191900 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21
24.04.20191900 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21
25.04.20191900 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21
02.05.20191900 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21
05.05.20191800 Den Norske Opera & BallettDen Norske Opera & Ballett  21 42 21 21