DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge Performance lecture - Teater Bak Murene

Teater og dans bak fengselets murer - kunsten å flytte grenser.

Å tre inn i et fengsel, møte livet innenfor, å tre ut av et fengsel. Kunstnerens forflytning.
Å tre inn i en gruppe, å bruke kroppen som instrument, å få et frirom. Deltakerens forflytning.
Å samskape, å skape uorden i systemet, å vise frem. Forestillingens forflytning.
Å mimre, å reflektere, å ta avskjed. Kunstneren og deltakerens forflytning.

Denne performance lecturen ledes av dansekunstner Hanne Aalberg og kunstnerlærer Marianne Nødtvedt Knudsen. De har i lengre tid jobbet med å skape danse og teaterforestillinger sammen med innsatte i fengsel. Aalberg og Nødtvedt Knudsen vil her vise noen utdrag fra Teater Bak Murenes siste forestilling ”Helt/Hero” i form av kropp, ord og bilder. Performance lecturen er en refleksjon over kropp, forflytning og murens utfordringer, og gir oss et innblikk i arbeidet med teater bak murene.

Performance lecturen vil ha en varighet på 30 min, etterfulgt av en samtale.

Vis tidligere forestillinger