NOFOD - Nordic Forum for Dance Research Nasjonalt NOFOD-seminar

Seminaret er åpent for alle. For informasjon om påmelding av presentasjoner send e-post til Hilde Rustad: hilderus@gmail.com

Nordisk Forum for danseforskning, NOFOD, er en ideell organisasjon som jobber for å styrke danseforskning og for å utvikle samarbeid mellom forskning og utøverpraksis. NOFOD arrangerer seminar og konferanser nasjonalt, nordisk og internasjonalt og jobber for å styrke og formidle forskning på dans i begrepets bredeste betydning.

For mer informasjon, se nofod.org


Vis tidligere forestillinger