Brynjar Åbel Bandlien Recurrences II - mezmerizing

Recurrences er en fysisk og analytisk tilnærming til kunstneriske prosesser innen dans og koreografi, og utgangspunkt for Brynjar Åbel Bandliens PhD-prosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo-avdeling dans.

-Når en kunstnerisk prosess har kommet et godt stykke på vei, kan visse situasjoner, hendelser, handlinger, tilstander og bevegelser bli gjenkjent som tilbakevendende i prosessen, sier Bandlien. -Jeg kaller disse recurrences. Disse manifesterer seg, eller nærmere sagt faller ut av den dansekunstneriske praksisen, fremfor å bli skapt eller produsert.

Recurrences II - mezmerizing er inspirert av den tyske fysikeren Franz Mesmer som utviklet teorien om dyrisk tiltrekningskraft, eller hypnose, senere også kalt mesmerism eller mezmerizm. Denne delen av arbeidet med Recurrences tar utgangspunkt i et utvalg av mezmerizing-videoer på sosiale medier. Presentert som en praksis, og ikke som en forestilling, handler det om å la seg bli mezmerized, å oversette det som er mezmerizing til et forestillingsøyeblikk som igjen kan mezmerize andre. Publikum inviteres til å komme inn og ut av Studio i de fire timene dørene er åpne.

Takk til Frank Bock, Kai Johnsen, Chrysa Parkinson og Amanda Steggell.Medvirkende:
Brynjar Åbel Bandlien, Konsept, Medskapende utøver
Ann-Christin Berg Kongsness, Medskapende utøver
Roza Moshtaghi, Medskapende utøver
Magnus Myhr, Medskapende utøver
Marte Reithaug Sterud, Medskapende utøver


Vis tidligere forestillinger