Foto: Tale Hendens

Ann-Christin Berg Kongsness Solveig Styve Holte ABOUT

Kunstnerisk arbeid innebærer å være i en sammenheng med tanker og praksiser som andre har tenkt og utøvet før. Denne erkjennelsen ligger til grunn for ABOUT, en ny serie av koreografiske verk initiert av Ann-Christin Kongsness. ABOUT er en ramme for å undersøke forholdet mellom de teoretiske og utøvende aspektene av et kunstnerisk arbeid. Til hver runde inviterer Kongsness med seg scenekunstnere inn i en kollektiv arbeidsstruktur og prosess som er definert av et felles sett med regler. Til denne første utgaven av ABOUT på Black Box teater har Kongsness invitert Solveig Styve Holte. Undersøkelsen deres tar form som performance lectures, et format der noe sies og noe gjøres. Ved å trekke teori inn i forestillingsrommet, inn på scenekunstnernes hjemmebane, kan Holte og Kongsness benytte rommets poetiske potensial til å koreografere nye koblinger mellom det teoretiske og det estetiske.
Ann-Christin Kongsness jobber både utøvende og skapende med dans og koreografi i ulike samarbeid og konstellasjoner. Kongsness skriver tekster, arrangerer seminarer, delingsplattformer, samtaler og lesesirkler, og er redaktør for nettplattformen framtidsdans.no. Latest Notes, i samarbeid med Ingrid Berger Myhre, og Soft Manifesto, i samarbeid med Marte Reithaug Sterud, hadde premiere på Black Box teater i 2015. Solveig Styve Holte avgangsarbeid Lightness fra kunsthøgskolen i Oslo undersøkte hvordan koreografi kan manifestere seg i ulike uttrykk. Dette arbeidet ble videreført i Lightness: Fleire som hadde premiere på Dansens Hus i mars 2017. Hun har også publisert flere tekster. Kongsness og Holte har jobbet sammen i flere ulike sammenhenger. De er begge redaktører for antologien KOREOGRAFI, som består av tekster skrevet av nordiske dansekunstnere.

Medvirkende:
Solveig Styve Holte, Konsept, Utøver
Ann-Christin Berg Kongsness, Konsept, Utøver


Vis tidligere forestillinger