CODA - Oslo International Dance Festival PRODA CODA workshop - Dance Theatre & more - Dominique Duszynski / Michèle Noiret

Dominique Duszynski har vært danser i Pina Bausch’ danseteater fra 1983 til 1992. I denne workshopen samarbeider hun med Michèle Noiret om en klasse som omhandler selve essensen av danseteateret, med kroppen som medium for både skuespill og dans. Sentrale temaer er mellommenneskelige forhold, adferd, og forventninger, hvor man søker seg frem til essensen av hver situasjon gjennom improvisasjonsøvelser. Workshopen tar utgangspunkt i bevegelsesteknikker utviklet av Pina Bausch og Rudolf Laban.

Workshopen er gratis for PRODA-brukere. Internasjonasjonale profesjonelle kan delta mot en avgift på 400 kr

Påmelding her

 


Vis tidligere forestillinger