Foto: Julia Zitluhina

LAVA-Dansproduktion (Sverige) Vice Versa

Vice Versa er en fengslende dokumentarisk opptreden om overlevelse, tap, konflikt, ødeleggelse og hvordan å holde et frø av håp, optimisme og verdighet i live.

Vise Versa er et multimedieprosjekt som er overbevisende i sin måte at det snakker om noen av de vanskeligste tingene vi kan snakke om: Krigens innvirkning på individet og mer spesifikt på barns liv og opplevelser.

Vi har valgt å fortelle forskjellige historier fra et vitnes ståsted. Vi har utviklet en forestilling der vi skifter fra å være forteller, vitne og poetisk tolk. Vi tror at både dans og visuell kunst har et potensial til å snakke om den verden vi lever i på en poetisk og fantasifull måte uten å bli for bokstavelig. Forestillingen skaper en plass for publikum til å reflektere over det vi viser.


Medvirkende:
Abdalla Omari, Koreograf, Utøver
Benno Voorham, Koreograf, Utøver
Nika Pasuri, Musikk


Vis tidligere forestillinger