DanseFestival Barents DanseFestival Barents 2017

Festival
DanseFestival Barents mål er gjennom en årviss festival i Hammerfest å presentere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen. Innslag og presentasjon av dans fra et annet geografisk område kan taes i betraktning der det faller naturlig inn i festivalens program og tema.