Marianne Heier Kompani Kunstgress Performativt foredrag ved Marianne Heier

Seks ikoniske skulpturer fra antikk gresk kunsthistorie iscenesettes i et steinbrudd. Publikum ledes gjennom bruddet av en guide, som fremfører en monolog basert på tekster av kjente kunsthistorikere, kunstnere og poeter. Den trekker paralleller mellom klassisk gresk skulptur og utviklingen av demokratiet. Økende dynamikk, fysisk detaljering og individualitet oppstår parallelt med at individet artikuleres som politisk deltaker i samfunnet.

Verket har vært vist i det monumentale Stålakerbruddet i regi av Sandefjord Kunstforening, Larvik Kunstforening i samarbeid med kurator Maria Veie i 2015, og i Montoso, Italia i samarbeid med Castello di Rivoli og kuratorgruppen a.titolo i 2017.

Støttet av: KORO/URO, Kulturrådet, OCA, Anders Jahres hum. stiftelse, Bergesenstiftelsen og Norske Kunstforeninger.Medvirkende:
Marianne Heier, Konsept, Utøver, Billedkunstner
Amanda Bach, Danser
Ida Frømyr Borgen, Danser
Maaike Croles Fitjar, Danser
Hanne Frostad Håkonsen, Danser


Vis tidligere forestillinger