CODA - Oslo International Dance Festival Workshop Ashtanga Vinyasa Yoga med David Roche

David Roches workshop tar for seg  Ashtanga Yoga i tradisjonen av Sri K. Pattabhi Jois.
Gjennom bruk av imaginære bilder og utforskning av anti-gravitasjons løft i kroppen, hjelpes utøveren til å finne en effektiv bruk av pust på et høyere nivå av bevissthet, rytme, balanse og flyt i utførelsen av asanas. Les mer


Vis tidligere forestillinger