Foto: Tale Hendens

CODA - Oslo International Dance Festival Seminar: Showcase of Exchange? Festival Curation for New Times

Festivalprogrammering har endret seg betydelig i løpet av det siste tiåret. I en tid hvor kunstnere, kuratorer og publikum er mer mobile samtidig som dans er mer tilgjengelig digitalt spør vi: Hva blir festivalenes rolle som plattform for nye kunstneriske impulser i fremtiden? Showcase or Exchange vil dykke ned i en del av utfordringene som programmerere, kunstnere og publikum står overfor i dag idet de opplever dans i en stadig mer global kontekst.

Les mer


Vis tidligere forestillinger