© Sudesh AdhanaSudesh Adhana Untamed Donkeys

Untamed Donkeys er en reaksjon til de seksuelle overgrepssakene i India i 2015, som fikk stor oppmerksomhet i media her i Europa. Kan det tenkes at disse overgrepene var en utløp for følelser av undertrykkelse og fremmedgjorthet blant unge menn?
En slik undertrykkelse finner sted allerede fra barndommen, i forventninger om “det ideelle guttebarnet”. Videre kan objektifisering av kvinnen og konservative rammer for samhandling mellom kjønnene i et patriarkalt samfunn, bidra til en “misforstått” oppfatning av maskulinitet og mannsrollen. + Les mer 

Medvirkende:
Sudesh Adhana, Koreograf


Vis tidligere forestillinger
© Sudesh Adhana