© Odd Johan Fritzøe

Odd Johan Fritzøe Adventura botanica

For nesten 150 år siden forutså Charles Darwin eksistensen til et insekt som pollinerte den fantastiske stjerneorkideen på Madagaskar. Tredve år etter hans død ble haukemøllen, eller Xanthopam morganii praedicta, oppdaget! Den fikk sitt latinske navn etter evnen til å se fram i tid. Slik Darwin forsket på koevolusjon mellom planter og insekter, har kunstnerteamet latt seg inspirere av historiene i hans lære og utviklet bevegelse, heftig støypoesi, lysskulpturer og bevegelig billedkunst.

+ Les mer 

Medvirkende:
Odd Johan Fritzøe, Koreograf, Danser til 2016
Elisabeth Christine Holth, Danser
Kristin Andersen, Musikk
Lene Grenager, Musikk
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Musikk
Hild Sofie Tafjord, Musikk
Karl Hansen, Scenografi
Odd Geir Sæter, Filmfotograf
Pernille Bønkan, Koreografiassistent
Torunn Robstad, Koreografiassistent
Svein Ove Kirkhorn, Kostymer


Vis tidligere forestillinger
Foto: Tobias Nordberg

Foto: Tobias Nordberg