En bærebjelke i vårt aktive innsamlingsarbeide har vært videointervjuer med toneangivende dansekunstnere og andre betydningsfulle aktører fra etterkrigstiden og fram til Danseinformasjonen ble etablert i 1994.

INTERVJU: Fredag den 6. november 2015 gikk Mr. Per Roar inn døra til Teater Akademiet i Helsinki og kom ut igjen som Dr. Per Roar.

INTERVJU: KHiOs avdeling Balletthøgskolen har denne høsten fått tre nye ansatte: Jahn Magnus Johansen, Snelle Hall og Torunn Helene Robstad. Venke Marie Sortland møtte de nyansatte, på oppdrag fra Danseinformasjonen.

INTERVJU: I anledning tildelingen av Danseinformasjonens ærespris for 2015, møttes Brynjar Bandlien og Lise Nordal til en kaffe en måned før utdelingen.

INTERVJU: Jubileet skal feires med en stor jubileumsforestilling på Hovedscenen den 16. og 18. mai.
Skolens leder, Knut Breder, ser både fremover og tilbake.