Danse- og teatersentrum søker en samlende, ambisiøs og engasjerende leder. De ser etter deg som har ledererfaring fra kulturfeltet og som har klare tanker om hvordan du vil bidra for å nå deres mål. Søknadsfrist er 25. mars.

Som leder må du ha forståelse og motivasjon for stiftelsens samfunnsoppdrag. Vi ser etter en dedikert og engasjerende leder som kan utvikle stiftelsens rolle som formidler av norsk scenekunst samt styrke stiftelsens internasjonale mandat og være en god organisasjons- og nettverksbygger.

Har du evne til å tenke strategisk, forankre ideer og gjennomføre dem? Har du politisk forståelse og kjennskap til norsk virkemiddelapparat for fri scenekunst?
Kan du tenke helhetlig og langsiktig, så er kanskje du den vi ser etter.

Det er ønskelig med tiltredelse 1. august – ellers etter avtale.

Stiftelsen skal fremme scenekunst i Norge nasjonalt og internasjonalt med vekt på fri scenekunst. Stiftelsen skal være et nasjonalt knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid og har som mandat å styrke internasjonalisering av norsk fri scenekunst i utlandet, der økt eksport, nettverksbygging og kompetansebygging står sentralt. Utvikling av et godt virkemiddelapparat for internasjonal aktivitet, herunder tilretteleggelse av norsk deltagelse på relevante internasjonale bransjetreff, festivaler samt gjennomføring av internasjonale prosjekter, dokumentasjon gjennom Scenewebarkivet og formidling utgjør  en viktig del av porteføljen. En annen vesentlig del er knyttet til det politiske arbeidet for å fremme fri scenekunst i Norge, herunder utviklingen av tilskuddsordninger m.m som er avgjørende for å bygge en bærekraftig og konkurransedyktig bransje over hele landet.

Les mer

DTS01