Stillingen som høgskolelektor/førsteamanuensis er en åremålstilling i 6 år, på 100%. Stillingen kan deles i to 50 % stillinger for å dekke avdelingens kompetansebehov. Det er mulig å søke om åremålsstilling innenfor en samlet tidsramme på 12 år. Søknadsfrist: 15. desember.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen omfatter først og fremst planlegging og undervisning i emnet samtidsdans for bachelorstudenter. Emnet skal gi studenten avanserte og nyanserte fysiske ferdigheter og metoder for dans, som er relevante i forhold til samtidsdansens uttrykk.

Undervisningen må ses som en del av helheten i studiet, og den som tilsettes må kunne trekke tydelige forbindelser til skapende og scenisk arbeid. Stillingen kan tillegges undervisning også i andre emner og på andre studieprogram ved avdelingen. Videre omfatter stillingen normalt veiledning, vurdering og evaluering, samt kunstnerisk og pedagogisk utviklingsarbeid innen fagområdet.

Stillingen innebærer tett samarbeid med programansvarlig for bachelor i samtidsdans og andre faglig ansatte ved studieprogrammet og avdelingen, samt på kollegial basis å ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle dans og koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk. Det forutsettes at søker har basiskunnsksaper i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Les mer her: http://www.scenekunst.no/jobb/324/