Rannei Grenne og Solveig Styve Holte søker produsent til en ny produksjon med premiere våren 2018. Produksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Grenne og Holte, to musikere og to visuelle kunstnere.

Produsenten skal være koordinator for de involverte kunstnerne, ha oversikt over fremdrift og prøveplan, kommunikasjon med spillested, avklare tekniske behov, planlegge turné og ha ansvar for økonomi og sluttreknskap. God kjennskap til det norske og internasjonale scenkunstfeltet og erfaring vektlegges.

Er du interessert send en epost med en kort beskrivelse av erfaring til holtegrenne@gmail.com innen 1. august.