Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO) inviterer til en workshopserie (online) i mars/april for kunstnere hvor fokus er å utforske inspirasjon. Workshopen er rettet mot kunstnere innenfor alle disipliner, som bor i Norge og arbeider med temaer knyttet til krig, voldelig konflikt og eksil med utgangspunkt i levd erfaring. Workshopen ledes av Miriam Latif Sandbæk i samarbeid med forsker Cindy Horst og dansekunstner Sara Christophersen. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Workshopserien er et samarbeidsprosjekt mellom forskning og kunst, og er gratis.

Påmeldingsskjema og datoer finner du HER

Sara01