Har du lyst til å videreutvikle deg som produsent? CODA tilbyr en rekke seminarer utover våren og høsten på dansefestivaler rundt om i hele landet. Det tilbys reisestøtte for tre produsenter, hvor reiseutgifter og én natt på hotell dekkes ved alle fem produsentseminarene. Søknadsfrist er 11. mars.

Kriterier for å søke:
-Må delta på alle seminarene.
-Relevant erfaring fra feltet.
-Interesse for å benytte The DEN produsentseminarfor personlig utvikling videre som produsent.

Obs Obs! Kort søknadsfrist.
Send CV og motivasjonsbrev (maks én A4 side) til marit@codadancefest.no
Søknadsfrist: 11. mars 2020.

Alle søkere vil få svar senest to uker etter utgått søknadsfrist.
Søknadene vil vurderes med hensyn til kjønn, geografisk spredning og erfaring.
I tillegg vil motivasjonsbrevet være avgjørende.

Seminarene vil være på følgende festivaler:
23. april 2020        Multiplié Dansefestival        Tema produksjondel 1
20. juni 2020         Kortreist Dansefestival        Tema ledelse
Juli 2020 TBA       Ravnedans                          Tema produksjon del 2
Oktober TBA        Oktoberdans                        Tema kunsthistorisk kontekst
November TBA    DanseFestival Barents         Tema markedsføring og salg

For mer informasjon om The DEN: www.codadancefest.no/theden

Facebookarrangement