Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) gjennomfører en ny søknadsrunde og skal ansette 5 kunstnere våren 2020. Ordningen SKUDA er for skuespillere og dansere, og skal tilrettelegge for bærekraftige kunstneriske karrierer, som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt "frilans". Søknadsportalen er åpen fra 18. februar – 17. mars.

Jobber du som skuespiller eller danser:
- I midlertidige ansettelser eller oppdrag i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner?
- Skaper og utøver du i egne produksjoner?
- Ønsker du å utvikle deg gjennom bl.a. kurs og workshops?

Da kan du søke ansettelse hos oss! Som ansatt har du SKUDA som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer. Vi tilbyr tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser. Dersom økonomien tillater det, vil styret vurdere flere ansettelser senere i 2020. Disse vil da foretas på bakgrunn av denne søknadsrunden. Les deg opp i lenkene under Q & A Søknader, Søknadskriterier og Hva en ansettelse i SKUDA innebærer.

Les mer her