Dansearena nord tilbyr koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform muligheten til å søke produsentstøtte. De tilbyr ulike tjenester som ligger under produsentfunksjonen: søknadsskriving, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné og hjelp til markedsføring.

Produsentstøtten er en gratis tjeneste som Dansearena nord tilbyr et begrenset antall kunstnere eller grupper med tilknytning til Nord-Norge. I praksis betyr dette at støtten først og fremst gis til dansekunstnere i regionen og dernest til prosjekter som har betydning for landsdelen. Ordningen er begrenset av at produsenten bistår flere prosjekter samtidig og tildeling av produsentstøtte gjøres på bakgrunn av tilgjengelig kapasitet. Ved tildelt produsentstøtte vil det spesifiseres konkret hvilke oppgaver Dansearena nord har ansvar for, samt en tidsramme for støtten.

Søkere kan sende inn søknader hele året, men vil bli behandlet etter følgende frister:

10. februar 2020
10. september 2020

Les mer HER