I samarbeid med Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge inviterer Nagelhus Schia Productions til audition til talentsatsningen AMP (Aspirant Mentor Program). De ser etter nyutdannede dansekunstnere (uteksaminert i løpet av de tre siste årene) med relevant treårig utdanning på̊ høyskolenivå̊. Søknadsfrist 5. februar 2020.

AMP er et kunstnerisk veilednings- og kompetanseutviklingsprogram med formål å tilby unge utvalgte talenter innen samtidsdans kunstnerisk egenutvikling og en bredere kompetanse innen feltet. AMP inkluderer et mentorprogram med teknisk, koreografisk og scenisk talentutvikling. Gjennom en skreddersydd talentutviklingspakke vil talentene få nye kunstneriske erfaringer og videreutvikle sine ferdigheter.

Deltakere i AMP vil få muligheten til å jobbe med ledende koreografer fra Norge og utlandet, blant annet i en helaftens produksjon. Det kan også bli aktuelt med turnering i inn- og utland. I tillegg vil deltakerne gjennomføre et kompetansehevingsprogram innen bransjefaglige tema og egen kunstnerisk utvikling. Programmet går over 12 måneder med oppstart høst 2020, med minimum seks måneders aktivitet i løpet av denne perioden. Danserne vil motta honorar for sine perioder med aktivitet.

AMP gjennomføres med støtte fra Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, Viken Fylkeskommune og Bærum kommune.

Motivasjonsbrev, CV, bilde og eventuelt en link som presenterer deg som kunstner, sendes til amp@nsproductions.no
Aktuelle dansere vil bli invitert til audition.

Søknadsfrist: 5. februar 2020
Audition: 27. februar 2020
Sted: Bærum Kulturhus, Sandvika

Les mer HER