Saul Garcia-Lopez kommer til Oslo Internasjonale Teaterfestival for å holde workshoppen "Identity travelers: a creative voyage exploring our identity in different physical contexts". En workshop i samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen, Blacx Box Teater og Akademi for Scenekunst (Høyskolen i Østfold). Les mer om kurset her