Foto: Skjalg Bøhmer Vold

DUOA Dans og Koreografi I stjernelys kom du fra den andre siden

Målet med prosjektet er å tilby de eldre profesjonell dansekunst av høy kvalitet samt å skape gledes- og mestringsfølelse gjennom fysisk aktivitet. Vårt mål er at alle eldre skal ha tilgang til å oppleve kultur i form av dansekunst, samtidig som vi ivaretar deres behov for bevegelse og aktiv deltakelse i dansen. De eldre vil få en kulturell opplevelse de vanligvis ikke har tilgang til, både gjennom danseforestilling og deltakelse i sittedans. Disse delte opplevelsene fører til økt fellesskap- og mestringsfølelse.

 

For å kunne tilby de eldre en sekvens med maksimalt helsefremmende utbytte, har vi utviklet et sittedans-opplegg i samarbeid med fysioterapeut hvor vi henter inspirasjon fra forestillingen. Dette for å ivareta den holistiske og estetiske opplevelsen av å danse. Den er tilrettelagt målgruppen ved at alle skal kunne delta og oppleve mestringsfølelse.I tillegg er dans og musikk en god måte å mimre over det som har vært, samtidig som man skaper nye minner. Gjennom å bruke kjent populærmusikk fra forskjellige tiår ønsker vi å vekke minner gjennom dans hos alle, uansett alder. Nyere forskning viser at dans er den formen for trening som i størst grad bremser eller reverserer aldersbetinget forfall både mentalt og fysisk. I tillegg er det å høre på velkjent musikk særlig viktig for pasienter med demens, hvor det er observert stor positiv effekt. Derfor mener vi at det er nødvendig å tilby dans til eldre.

Medvirkende:
Siren Hermansen, Koreograf, Danser
Sølvi Egeland Larsen, Koreograf, Danser
Julie Schartum Dokken, Danser


Vis tidligere forestillinger