© Tabanka

Tabanka Rhythm, Roots and Revolution

Tabanka Crew tar opp samfunnsaktuelle temaer som majoritet – minoritetproblemstillinger, hverdagsrasisme og diskriminering. Kompaniet ønsker å representere det beste innen både tradisjonell, moderne, kunstnerisk og kommersiell afrikansk karibisk dans, og gjøre dette tilgjengelig for nordmenn både som publikum og utøvere.


Vis tidligere forestillinger
© Tabanka